Stellan Nordahl

Stellan Nordahl

Lomma, Sweden

Co-creator

Stellan älskar att verka i ett större sammanhang och samtidigt föra samtal i det lilla och göra flera delaktiga i de samtalen. Stellan menar att vi behöver utforska det nya paradigmet tillsammans – först genom ”det nya paradigmets glasögon” och sedan, när vi vant oss, med nya ögon. Stellans förmåga ligger i att inducera medvetenhet, utforska hur vi väljer att se på världen, se nya samband och sedan visa på orsak-verkan och hur vi ser på val. Han har en kraftfull förmåga i att analysera, sätta i samband och att se strukturer i det andra kallar kultur och att sedan mappa detta till ramverk och strukturer. Embassy of Sharing är ett intressant exempel på ett samhällsutvecklingsprojekt där Stellan bidragit till att bygga in delaktighet i de fundamentala strukturerna. Ett annat exempel är Björka Assistans, ett bolag i framkant inom personlig assistans, där Stellan bidragit med att arbeta fram vision och värdegrund tillsammans med all personal, samarbetspartners, kunder och deras anhöriga. Ytterligare exempel är Maxlab, där Stellan totalt arbetade med fem olika grupper kring grupputveckling och ledarutveckling utifrån begrep såsom medvetna val och fördelaktiga förhållningssätt. Sist men inte minst har Stellan en förmåga att öppna en superkanal till andra personer. Genom denna kanal skapas fullständig tillit och en intuitiv förvissning om att det som sägs är sant. Detta ger en möjlighet att påverka bortom att övertyga och övertala. Något som kräver ett starkt etiskt ramverk. Stellan arbetar med begrepp såsom medvetna val, fördelaktiga förhållningssätt och positiv förväntan och vill bidra till en medveten expansion av personer, organisationer och samhälle och förflytta dem från offermentalitet till påverkansmöjlighet – eller annorlunda uttryckt från bäst i världen till bäst för världen. Han menar att vi (världen) behöver positiva förebilder. Det kan gälla både i de mindre valen i vardagen och de större ”ödesvalen”, t ex att välja framtid före dåtid och mångfald före enfald.

What you see of Stellan Nordahl depends on which communities you share with Stellan.